Niedziela - 16 grudnia 2018 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy      Zaufaj Chrystusowi przez Maryję  
Jesteś  27574  odwiedzającym
Strona główna / Rys historyczny
 
COŚ z Historii

 

Wieś

 

Pierwotna nazwa wsi o charakterze kulturowym "Biehale". Pierwsze ślady sięgają neolitu. Wieś wzmiankowana w 1578 r. Początkowo miejscowość pozostawała w składzie starostwa lubaczowskiego. Przed 1609 rokiem staraniem ks. Stanisława Siecińskiego, sekretarza króla Zygmunta III, proboszcza lubaczowskiego, późniejszego biskupa przemyskiego, włączona do uposażenia parafii łacińskiej w Lubaczowie a następnie do klucza łukawieckiego dóbr stołowych biskupstwa przemyskiego.

Miejscowość zrujnowana w 1629 r podczas najazdu Tatarów; wyniszczona podczas walk polsko-ukraińskich w latach 1944-1947.

 

Historia parafii

 

Erygowana przez Jana Płazę, starostę lubaczowskiego, który w dokumencie wystawionym 18 maja 1588 w Krakowie sprzedał popostwo z półłankiem ziemi ks. Janowi, popowiczowi z Krowicy. W 1599 toczył się proces o uznanie ważności tego aktu. Paroch wzmiankowany w rejestrze podatkowym z 1618 r. Kolejne przywileje wystawili ordynariusze przemyscy obrządku łacińskiego: Jan Zamoyski w poł. XVII w. oraz Jerzy Albrecht Denchoff 7 lipca 1696; w dokumentach tych powiększono zapewne pierwotne uposażenie o jedną ćwierć

ziemi na wystawienie drugiego kapłana, który występował przy cerkwi do poł. XVIII w. Wspomniane prawa zastąpił nowym dokumentem Bp Wacław Hieronim Sierakowski w 1752 r. Na przełomie lat 20-tych i 30-tych XIX w. Bp Jan Antoni Potoczki wydał "rezolucję", w której potwierdził nadanie ćwierci gruntu na utrzymanie diaka i nauczyciela. Okręg parafialny obejmował oprócz własnej wsi także Nową Groblę a od końca XVIII w. Łukawiec z cerkwią filialną. W latach 1836 - 1927 parochia zarządzana była przez kapłanów z sąsiednich parafii.

 
Webmaster: ks.Michał
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA